Slide item 1
Slide item 2
Slide item 3

NASZE MARKI


Kayan professional

Kayan professional to profesjonalne kosmetyki, przystosowane do u?ytkowania w domu. Jego receptura zosta?a opracowana w Hiszpanii, w s?ynnym laboratorium BESSE oraz w produkcji tych samych surowc?w wykorzystywanych w kosmetykach salonowych.

Sk?adniki s? dozowane w taki spos?b, aby zapewni? profesjonaln? piel?gnacj? w?os?w i natychmiastowe rezultaty. Twoje w?osy b?d? wygl?da? tak, jakby? w?a?nie odwiedzi? salon kosmetyczny.


Botanic Leaf
Botanic Leaf to produkt, w kt?rym naturalne sk?adniki w podw?jnym st??eniu ostro?nie, bezpiecznie i wydajnie piel?gnowane, ?e przywracaj? naturalne pi?kno w?os?w dzie? po dniu. Zdrowe, naturalne w?osy s? wynikiem unikalnego przepisu Botanic Leaf.

Produkty Botanic Leaf charakteryzuj? si? wysokimi w?a?ciwo?ciami konsumenckimi i ca?kowicie bezpieczne w u?yciu. Wa?ne jest dla nas, aby nasze produkty mia?y dla Ciebie warto??. Produkty Botanic Leaf nie zawiera SLS, paraben?w, olej?w mineralnych.

Rok stworzenia: 2015
G??wna dzia?alno??: Produkcja i dystrybucja kosmetyk?w
Zak?ady produkcyjne: Outsorce. Wyb?r najlepszych zak?ad?w produkcyjnych w Europie i na Ukrainie
Metody wyboru fabryk: audyt zewn?trzny
Zasoby intelektualne: innowacyjne laboratoria do opracowywania w?asnych unikalnych receptur.

Produkcja

G??wne zasady wyboru urz?dze? produkcyjnych

Wykwalifikowany personel i szybkie potwierdzenie zam?wienia

Produkcja certyfikacyjna

Zaawansowany technologicznie sprz?t do produkcji i pakowania

Dobra reputacja na rynku

Konkurencyjna cena

Oryginalne sk?adniki


Wykwalifikowany personel i szybkie potwierdzenie zam?wienia

Zaawansowany technologicznie sprz?t do produkcji i pakowania

Konkurencyjna cena

Produkcja certyfikacyjna

Dobra reputacja na rynku

Oryginalne sk?adnikiWarto?ci

01

Uroda – kiedy tworzymy produkt, przede wszystkim my?limy o kobiecie. Kobieta - niewyczerpane ?r?d?o inspiracji dla kreatywno?ci. Ona jest pi?knem, integraln? cz??ci?, jak r?wnie? w ka?dym elemencie, dzia?aniu, spojrzeniu Mamy cel - i na pewno wiemy, jak to osi?gn??.

02

Efektywno?? – wiemy, jak wa?ne jest, aby kobiety by?y kobiece i pi?kne, dlatego podczas tworzenia kosmetyk?w skupiamy si? na ich skuteczno?ci. Z tego powodu nasi eksperci opracowuj? inteligentne formu?y, a dzi?ki nowatorskiemu wyposa?eniu otrzymujemy produkty odpowiadaj?ce obietnicom, kt?re z?o?yli?my.

03

Piel?gnacja – jeste?my w stanie s?ucha? i spe?nia? pragnienia i potrzeby kobiet, jak ?adne inne.

04

Serwis – do momentu, kiedy nasz produkt b?dzie w Twoim domu wk?adamy ca?? nasz? energi? w rozpoczynanie pomys?u, a nast?pnie podczas produkcji ?ci?le kontrolujemy ka?dy proces.

05

Sukces – ka?dy z nas pracuje nad w?asn? histori? sukcesu. Naszym celem jest oferowanie produkt?w na rynku, kt?re pomog? nam zrealizowa? marzenie o pi?knie i harmonii zar?wno wewn?trz, jak i na zewn?trz. Nasz sukces to tw?j sukces, kiedy wybierasz produkty, kt?re stan? si? twoimi ulubionymi.
01

Uroda

Kiedy tworzymy produkt, przede wszystkim my?limy o kobiecie. Kobieta - niewyczerpane ?r?d?o inspiracji dla kreatywno?ci. Ona jest pi?knem, integraln? cz??ci?, jak r?wnie? w ka?dym elemencie, dzia?aniu, spojrzeniu Mamy cel - i na pewno wiemy, jak to osi?gn?? .
02

Efektywno??

Wiemy, jak wa?ne jest, aby kobiety by?y kobiece i pi?kne, dlatego podczas tworzenia kosmetyk?w skupiamy si? na ich skuteczno?ci. Z tego powodu nasi eksperci opracowuj? inteligentne formu?y, a dzi?ki nowatorskiemu wyposa?eniu otrzymujemy produkty odpowiadaj?ce obietnicom, kt?re z?o?yli?my.
03

Piel?gnacja

Jeste?my w stanie s?ucha? i spe?nia? pragnienia i potrzeby kobiet, jak ?adne inne.
04

Serwis

Do momentu, kiedy nasz produkt b?dzie w Twoim domu wk?adamy ca?? nasz? energi? w rozpoczynanie pomys?u, a nast?pnie podczas produkcji ?ci?le kontrolujemy ka?dy proces.
05

Sukces

Ka?dy z nas pracuje nad w?asn? histori? sukcesu. Naszym celem jest oferowanie produkt?w na rynku, kt?re pomog? nam zrealizowa? marzenie o pi?knie i harmonii zar?wno wewn?trz, jak i na zewn?trz. Nasz sukces to tw?j sukces, kiedy wybierasz produkty, kt?re stan? si? twoimi ulubionymi.


MISJA

Z trosk? o Ciebie, pracujemy nad tworzeniem produkt?w, kt?re pomog? poprawi? i utrzyma? Twoje urod?. Dlatego nasz? misj? jest tworzenie skutecznych kosmetyk?w opartych na innowacjach, znajomo?? wp?ywu sk?adnik?w naturalnych i bezpiecze?stwa.


MISJA

Z trosk? o Ciebie, pracujemy nad tworzeniem produkt?w, kt?re pomog? poprawi? i utrzyma? Twoje urod?. Dlatego nasz? misj? jest tworzenie skutecznych kosmetyk?w opartych na innowacjach, znajomo?? wp?ywu sk?adnik?w naturalnych i bezpiecze?stwa.


GEOGRAFIA


Distina karta


NASZ ZESP??


Skontaktuj si? z nami


Sieci społecznościowe

LTD "DISTINA UKRAINE"

Borispol, ul. V. Momota 42
08301
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
+38 (050) 387-03-52

©2018 DISTINA. Strona stworzona РА V&V Production.